Nếu có những dấu hiệu này, bạn đang rất khỏe mạnh đấy!

Nếu có những dấu hiệu này, bạn đang rất khỏe mạnh đấy!

“Sống thọ trăm tuổi” là mong muốn của mọi người. Hiển nhiên để hiện thực hóa điều này là không dễ dàng, nhưng cho dù không thể sống thọ thì sống khỏe vẫn là điều đặc biệt quan trọng! Dưới đây xin tổng kết 8 dấu hiệu sống khỏe của cơ thể được lưu truyền more »

Video and search: YouTube, Google, the alternatives and the future

Video and search: YouTube, Google, the alternatives and the future

When it comes to being visible online, video content is increasingly proving its worth as a way to grab attention and – crucially – to engage meaningfully with internet users. Luke Richards takes a look at the rise of video, alternatives to YouTube, social and what it all means for search marketers.