Dow Việt Nam nhận Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng

.
Dow Việt Nam nhận Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng

Giải thưởng tái khẳng định cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và nền kinh tế, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững năm 2025 của Tập đoàn. Dow đã bước vào giai đoạn thứ ba trong hành trình phát triển bền vững hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững năm 2025. Theo đó, Công ty sẽ hợp tác với các đối tác cùng mục tiêu để tối đa hóa các giá trị cho xã hội, môi trường và nền kinh tế, từ đó cải thiện đời sống con người. 

Tại Việt Nam, Dow đã triển khai các hoạt động CSR tiêu biểu như làm sạch bờ biển, chương trình giáo dục thực hành Dow Việt Nam STEM, xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai, dự án “Xây nhà, xây hy vọng”, tài trợ hệ thống lọc nước… Trong đó, chương trình làm sạch bờ biển tại TP. Vũng Tàu có sự tham gia của trên 300 nhân viên và tình nguyện viên.

Chương trình giáo dục thực hành Dow Việt Nam STEM đã truyền cảm hứng cho trên 120 sinh viên đến từ 4 trường đại học công nghệ, giúp các em phát triển các giải pháp sáng tạo, góp phần giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Công ty cũng đã hợp tác với Hội hóa học Việt Nam tổ chức 11 chuyến tham quan các nhà máy hóa chất hiện đại cho trên 600 sinh viên ngành hóa học. Công ty cũng đã xây 50 ngôi nhà cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… 

Nguồn: doanhnhansaigon.vn